De Gasvrij Academy is een initiatief van ZON om de jarenlange opgebouwde kennis van onze professionals op het gebied van gasvrij verwarmen met u te delen. Mede door de ontwikkelingen in Groningen is de energietransitie in een versnelling gekomen. Het is niet meer de vraag óf, maar hóe we Nederland versneld gasvrij kunnen en moeten verwarmen. De Gasvrij Academy biedt antwoorden op alle vragen en uitdagingen waar u als projectontwikkelaar, corporatie, gebouwbeheerder en gebouweigenaar dagelijks mee geconfronteerd wordt.

Vergroot uw kennis en wordt expert

Er is een grote behoefte aan informatie over gasvrij verwarmen, de verschillende typen oplossingen, de betaalbaarheid en het comfort. Volkomen begrijpelijk, de ontwikkelingen gaan snel.

Bij ZON hebben wij jarenlange ervaring met het ontwikkelen, realiseren en financieren van duurzame energieoplossingen. Wij delen onze kennis graag in een interactieve inspiratiesessie, een masterclass of workshop bij u op kantoor. Daarnaast organiseren wij excursies op praktijk- en bouwlocaties. De activiteiten staan altijd onder leiding van zeer ervaren professionals op het gebied van gasvrij bouwen.

Welke onderwerpen komen er onder andere aan de orde?

  • Gasvrije toekomst, de uitdaging
  • Gasvrij – de technische mogelijkheden
  • Gasvrij – de organisatorische en financiële mogelijkheden
  • Een ESCo, hoe werkt dat?
  • Meerjarige financiële, technische en organisatorische exploitatie

Uiteraard kunnen wij het lesaanbod aan de specifieke kennisbehoefte binnen uw organisatie aanpassen. Laat u ons weten welke specifieke vragen bij u en uw organisatie leven?

“Hoe meer mensen mee doen, hoe sneller de transitie gaat. Daarom nodigen we jullie uit om te leren van onze ervaringen. Over duurzame oplossingen voor warmte én over duurzaam ondernemen.

De titel ‘Inspiratiesessie’ zegt het al: deze bijeenkomst is een inleiding in de wereld van gasvrij verwarmen. Een lezing om professionals in de vastgoedwereld op ideeën te brengen en te enthousiasmeren. 25 jaar ervaring in 1 tot 2 uur samengevat. De inspiratie-sessie, waarin alle facetten van gasvrij verwarmen wordt aangestipt, is een eerste aanzet om met gasvrij verwarmen aan de slag te gaan.

Voor wie? 

Voor iedereen in de vastgoedwereld die zich professioneel met duurzaam verwarmen bezighoudt en in een korte tijd een overzicht van de mogelijkheden op het gebied van duurzame, schaalbare energieoplossingen wil krijgen.

Tijdsduur 

De inspiratiesessies duren tussen één uur en twee uur, afhankelijk van de beschikbare tijd en de gewenste verdieping op bepaalde facetten en projecten.

Toepassing 

Inspiratiesessies worden meestal georganiseerd bij bedrijven voor een groep van vijf tot twaalf personen, maar zijn ook vaak onderdeel van een uitvoeriger programma met meerdere sprekers, zoals de ZEN Platformbijeenkomst van Lente-akkoord.

Inhoud 

Alle facetten – techniek, financiering en organisatie – van gasvrij verwarmen komen aan bod.

Locatie 

In de regel worden de inspiratiesessies bij bedrijven op locatie gegeven (incompany). Daarnaast zijn de inspiratiesessies geregeld onderdeel van beursprogramma’s of events.

De masterclass is de verdiepingsslag op het gebied van gasvrij verwarmen. De masterclass duurt dan ook ongeveer vier uur en wordt gegeven door zeer ervaren docenten. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij meerdere duurzame energieoplossingen en aan de hand van praktijkcases worden zowel nieuwbouwprojecten als verduurzaming van bestaande bouw besproken. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de techniek, financiering en de organisatie van gasvrij verwarmen.  In overleg wordt bepaald op welke aspecten de nadruk wordt gelegd.

Voor wie?  

De masterclasses zijn toegankelijk voor professionals in de vastgoedwereld die willen weten hoe zij hun gebouwen kunnen voorzien van aardgasvrije warmte. Om optimaal te kunnen profiteren van de leerstof is enige kennis van gasvrij verwarmen en ontwikkelen een pré. Tijdens de voorbereiding van de masterclass wordt gevraagd naar het kennisniveau en de functies van de deelnemers. De masterclass wordt hierop aangepast.

Tijdsduur  

De masterclass duurt ongeveer vier uur, inclusief pauzes. Deze tijd is nodig om de kennis en ervaring goed over te brengen. Aangezien de masterclasses interactieve sessies zijn, wordt een deel van de vier uur besteed aan discussie en vragen.

Toepassing 

De masterclasses worden veelal bij bedrijven op kantoor gegeven (incompany) aan een groep van vijf tot twintig personen.  Tevens organiseert Gasvrij Academy meerdere keren per jaar een zogenaamde ‘open inschrijving’ masterclass.

Inhoud 

Het inhoudelijke programma omvat, naast de onderdelen die hieronder vermeld worden, bij voorkeur een project waaraan de organisatie werkt of in de nabije toekomst gaat werken. Dit project wordt dan de rode draad binnen de masterclass. Aan de hand van zo’n eigen project worden alle aspecten behandeld, waardoor de relevantie van de masterclass nog groter wordt en direct toepasbaar.

Locatie  

De ‘open inschrijving’ masterclasses vinden op meerdere locaties in het land plaats, waaronder het hoofdkantoor van onze partner Greenchoice in Rotterdam en het kantoor van ZON in Spanbroek. De reguliere masterclasses worden in 99 procent van de gevallen op het kantoor van het bedrijf zelf gehouden.

De theorie vertaald naar de praktijk, dat is de essentie van de Gasvrij Academy excursies. Rondlopen in een technische ruimte, een plug & play energie-installatie op locatie zien of een gasvrij project in aanbouw bezoeken, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. De excursies van afgelopen jaar leert dat deze praktijkbezoeken door veel professionals in de bouw- en vastgoedwereld als bijzonder en waardevol wordt ervaren.

Voor wie?  

De praktijkbezoeken zijn bedoeld voor professionals in de bouw- en vastgoedwereld. Voor een zinvol praktijkbezoek is enige kennis van gasvrij verwarmen wel een pré.

Tijdsduur  

Een bezoek aan een technische ruimte duurt gemiddeld een uur.

Toepassing  

Een praktijkbezoek kan op zichzelf staand worden gepland, maar wordt in veel gevallen gekoppeld aan een inspiratiesessie of georganiseerd als een vervolg op een masterclass.

Inhoud  

Er wordt in samenwerking met de projectontwikkelaar en/of installateur een uitleg over het project gegeven in de ruimte die bezocht wordt.

Locatie  

Op meerdere plekken in Nederland, afhankelijk van de wensen van de bezoekers en de beschikbaarheid van de technische ruimte of bouwlocatie.

Ook gasvrij expert worden?

Bent u werkzaam als projectontwikkelaar, aannemer, installateur of energieadviseur? Of op een andere manier betrokken bij de energievraagstukken van gemeenten en woningcorporaties? Vraag gratis en vrijblijvend meer informatie aan.

Gasvrij Academy Agenda

  • 8, 9 en 10 oktober 2019

    Vakbeurs Energie
    Inspiratiesessie & stand