Perscentrum

Perscentrum

Toegang tot onze persberichten en beeldbank


Schrijft u over de energietransitie, bodemenergie of duurzaam wooncomfort? Wij helpen graag. Daarom stellen wij foto’s en video’s beschikbaar die u kunt gebruiken. Ook leveren we inhoudelijke input voor uw artikelen en delen we onze kijk op de warmtetransitie. Van Nederland én van Europa.Voor interviews en inlichtingen kunt uw contact opnemen met:

Maarten Woudstra
Telefonisch contact via 085 822 0300,
of mail Maarten.

Publicaties van ZON

Advies aanvragen

Gratis en vrijblijvend een gasvrij advies

Wij zien graag dat heel Nederland straks gasvrij wordt verwarmd. Wij zoeken daarom naar duurzame oplossingen voor de collectieve woningbouw. Er is een gasvrije oplossing voor ieder gebouw. Ook voor dat van u.

Wilt u advies?

Duurzame energie uit funderingspalen

Duurzame energie uit funderingspalen


Bij al onze installaties maken we primair gebruik van een WKO (warmte koude opslag). Het is een betrouwbare en stabiele bron van warmte en koude. Zomers halen we koude uit de grond, ’s winters warmte. Met behulp van warmtepompen zorgen wij dat de energie uit de bodem wordt opgewaardeerd tot de juiste temperatuur voor de ruimte verwarming en voor de bereiding van warm tapwater.

Verschillende WKO bronnen

Iedere WKO heeft een bron nodig: iets waar je de warmte en koude in opslaat of waarmee je de warmte of koude uit de bodem uitwisselt. Vaak is dat de bodem, de grond waar het pand of project op staat. Het opslaan en onttrekken van energie kan op verschillende manieren. De meest voorkomende zijn:

 • Een open bron met één of meer doubletten. Er wordt water uit (en in) de bron gepompt. Omdat er grondwater uit de bron komt, spreekt men van een ‘open bron’;
 • Een (veld van) gesloten bodemwisselaars. Er worden lussen, ook wel aangeduid met ‘slangen’, met geleidende eigenschappen, in de grond aangebracht. De inhoud van de slangen neemt de temperatuur van de omliggende grond aan. De inhoud in de slangen wordt rondgepompt, we halen niets uit de bodem, vandaar de term ‘gesloten bodemlussen’.

bijZONdere toepassing: gesloten WKO geïntegreerd met funderingspalen

Een relatief nieuwe toepassing van deze eeuwen oude techniek, is het verwerken van de bodemlussen, de wisselaars, in funderingspalen. We spreken dan van Energiepalen.

Wanneer passen wij dit toe:

 • Bij gebouwen die geen open bron nodig hebben om aan de warmtevraag te kunnen voldoen. Het aanbrengen van gesloten bodemlussen is dan vaak rendabeler, mede door het lage onderhoud van deze gesloten bodemlussen;
 • Als een open bron niet is toegestaan of niet mogelijk is door ruimtegebrek rond het pand.

Deze projecten maken gebruik van Energiepalen

De techniek is relatief nieuw. Maar inmiddels ook beproefd. Wij passen deze techniek al jaren toe met succes. We monitoren de kwaliteit van de bronnen. Zo zorgen we ervoor dat enerzijds de bodemtemperatuur door de jaren heen op een stabiele temperatuur blijft en anderzijds zorgen we  ervoor dat ook in de toekomst voldoende warmte en koude uit de bron gehaald kan worden.

Deze projecten hebben Energiepalen waarbij de bodemlus om de funderingspaal heen is gevormd.

Schagen,
Hofpark


ZON

Het collectieve duurzaam klimaatsysteem levert vanuit één centrale technische ruimte de warmte en koude.


Wognum,
Kreekland


ZON

Optimale duurzaamheid waar traditionele energiebedrijven afhaken. Een complex met 24 starterswoningen.


Deze projecten hebben/worden voorzien van Energiepalen waarbij de bodemlus binnenin de funderingspaal is opgenomen.

Amsterdam,
The Duchess


The Duchess - Amsterdam Amstelkwartier 100% gasvrij

Amsterdam kiest voor gasvrij bouwen.


Hoofddorp,
Hof van Pampus


74 ruime en duurzame huurappartementen met vrij uitzicht.


Wilt u advies?

Voor veel partijen is ‘gasvrij’ nieuw en misschien zelfs eng. Voor ons niet. Wij bedenken en bouwen al sinds 2006 collectieve duurzame warmteoplossingen. Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn?

Joost Bruggemann

Joost Bruggemann


Na een opleiding Scheikundige Technologie in Groningen heeft Joost ervoor gekozen zich in te zetten voor een duurzame samenleving. Zijn vervolgopleiding Sustainable Energy Technology leerde hem dat de energie transitie veel meer een politieke uitdaging is dan een technische. Joost zet zijn kennis en passie voor duurzaamheid bij ZON in als projectontwikkelaar.

“Nu de politiek gedwongen wordt eindelijk een alternatief op gas te formuleren ben ik blij werkzaam te zijn bij ZON, waar al jaren wordt gewerkt aan het ontwikkelen van innovatieve en duurzame warmteoplossingen. Ik kijk ernaar uit om duurzame relaties te ontwikkelen en samen met onze partners te bouwen aan een duurzaam Nederland.”

ESCo

ZON is een ESCo. Wat is dat?


ESCo is de afkorting van Energy Service Company. Een ESCo is een bedrijf dat energie-installaties ontwikkelt, realiseert, financiert en exploiteert. Bij ZON zijn dat 100% duurzame collectieve energie-installaties, zowel voor bestaande panden als nieuwbouw.

Wat doet een ESCo?

Als ESCo ontzorgen we een gebouweigenaar door de collectieve duurzame installatie, het energiebeheer en het energiemanagement over te nemen. Hiervoor richten we een aparte bv op. We bedenken, bouwen en beheren. Dat betekent dat we alles op financieel, organisatorisch, juridisch en technisch vlak voor onze rekening nemen:

 • Ontwikkeling
 • Realisatie
 • Investering
 • Meerjarige financiële en technische exploitatie
 • Tot wel 30 jaar

Na de bouw is ZON dus eigenaar van de energie-installatie en leveren we duurzame warmte, koude en energie aan de bewoners of gebruikers van het gebouw.

ESCo Zon

Voordelen van een ESCo

Voordelen ESCo Zon

Het grote voordeel van samenwerken met een ESCo is dat de opdrachtgever, gebouweigenaar (bijvoorbeeld een woningcorporatie of gemeente) of projectontwikkelaar een duurzame energievoorziening laat verzorgen door een professionele organisatie met jarenlange ervaring. Dat betekent:

 • Beter voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen en -eisen tegen lagere kosten
 • Niet zelf investeren in verwerven van technische kennis en knowhow
 • Risicovermindering en imagoverbetering
 • Professionele invulling van milieuwetgeving en -doelstellingen
 • Minder vermogensbeslag en financieel risico, meer focus op kerntaken

Doordat we prestatieafspraken maken, is de kwaliteit voor de eindgebruiker gegarandeerd. Oftewel, door samen te werken met een ESCo bent u geheel ontzorgd op het gebied van de energievoorziening van uw vastgoed.

Aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers

Na oplevering van een project exploiteert ZON langjarig de installatie, zowel technisch, financieel als administratief. Dit betekent dat ZON ook het aanspreekpunt is voor de bewoners. Als gebouweigenaar heeft u daar dus geen enkel omkijken naar. Via een online klantenportaal regelen we de facturatie en het klantcontact met de bewoners.

Deze online applicatie meet en verwerkt alle gegevens over het energieverbruik per bewoner en in totaliteit. De bewoners kunnen hun eigen energieverbruik (meterstanden en verbruiksmonitor) en facturen inzien. Ook kunnen zij hier persoonlijke gegevens wijzigen, zodat zaken als verhuizingen snel en efficiënt worden verwerkt. Aan de hand van dezelfde meetgegevens worden automatisch de voorschotnota’s en eindafrekeningen per huishouden opgesteld.

De meetgegevens verschaffen bovendien inzicht in de werking van het energiesysteem. Systeemprestaties worden constant gemeten en geëvalueerd, zodat storingen tijdig, zelfs preventief, worden gesignaleerd en verholpen.

Zon aanspreekpunt

Tussenvormen

Infographic Zon

Bij ZON kunt u helemaal zelf bepalen waar u ons inschakelt en wat u in eigen beheer houdt. Zo kunt u het hele traject door ons laten uitvoeren voor ons eigen risico en rekening. Maar het is ook mogelijk om ZON ontwerp en uitvoering te laten verzorgen, terwijl u de installatie in beheer houdt. Er zijn dus tal van tussenvormen om uit te kiezen. U bepaalt zelf welke fasen in het traject van ontwikkeling, realisatie en exploitatie u aan ons uitbesteedt. We vertellen u graag over de verschillende mogelijkheden en voordelen.

ESCo in de praktijk

Meerdere woningcorporaties en hun huurders profiteren al van deze slimme wijze van energievoorziening. Kijk bij onze projecten voor een overzicht.

Meer weten over onze duurzame oplossingen?

Bel 0226-450885 of mail naar info@bijzon.nl