Duurzame energie uit funderingspalen

Bij al onze installaties maken we primair gebruik van een WKO (warmte koude opslag). Het is een betrouwbare en stabiele bron van warmte en koude. Zomers halen we koude uit de grond, ’s winters warmte. Met behulp van warmtepompen zorgen wij dat de energie uit de bodem wordt opgewaardeerd tot de juiste temperatuur voor de ruimte verwarming en voor de bereiding van warm tapwater.

Verschillende WKO bronnen

Iedere WKO heeft een bron nodig: iets waar je de warmte en koude in opslaat of waarmee je de warmte of koude uit de bodem uitwisselt. Vaak is dat de bodem, de grond waar het pand of project op staat. Het opslaan en onttrekken van energie kan op verschillende manieren. De meest voorkomende zijn:

  • Een open bron met één of meer doubletten. Er wordt water uit (en in) de bron gepompt. Omdat er grondwater uit de bron komt, spreekt men van een ‘open bron’;
  • Een (veld van) gesloten bodemwisselaars. Er worden lussen, ook wel aangeduid met ‘slangen’, met geleidende eigenschappen, in de grond aangebracht. De inhoud van de slangen neemt de temperatuur van de omliggende grond aan. De inhoud in de slangen wordt rondgepompt, we halen niets uit de bodem, vandaar de term ‘gesloten bodemlussen’.

bijZONdere toepassing: gesloten WKO geïntegreerd met funderingspalen

Een relatief nieuwe toepassing van deze eeuwen oude techniek, is het verwerken van de bodemlussen, de wisselaars, in funderingspalen. We spreken dan van Energiepalen.

Wanneer passen wij dit toe:

  • Bij gebouwen die geen open bron nodig hebben om aan de warmtevraag te kunnen voldoen. Het aanbrengen van gesloten bodemlussen is dan vaak rendabeler, mede door het lage onderhoud van deze gesloten bodemlussen;
  • Als een open bron niet is toegestaan of niet mogelijk is door ruimtegebrek rond het pand.

Deze projecten maken gebruik van Energiepalen

De techniek is relatief nieuw. Maar inmiddels ook beproefd. Wij passen deze techniek al jaren toe met succes. We monitoren de kwaliteit van de bronnen. Zo zorgen we ervoor dat enerzijds de bodemtemperatuur door de jaren heen op een stabiele temperatuur blijft en anderzijds zorgen we  ervoor dat ook in de toekomst voldoende warmte en koude uit de bron gehaald kan worden.

Deze projecten hebben Energiepalen waarbij de bodemlus om de funderingspaal heen is gevormd.

Schagen,
Hofpark

ZON

Het collectieve duurzaam klimaatsysteem levert vanuit één centrale technische ruimte de warmte en koude.

Wognum,
Kreekland

ZON

Optimale duurzaamheid waar traditionele energiebedrijven afhaken. Een complex met 24 starterswoningen.

Deze projecten hebben/worden voorzien van Energiepalen waarbij de bodemlus binnenin de funderingspaal is opgenomen.

Amsterdam,
The Duchess

The Duchess - Amsterdam Amstelkwartier 100% gasvrij

Amsterdam kiest voor gasvrij bouwen.

Hoofddorp,
Hof van Pampus

74 ruime en duurzame huurappartementen met vrij uitzicht.

Wilt u advies?

Voor veel partijen is ‘gasvrij’ nieuw en misschien zelfs eng. Voor ons niet. Wij bedenken en bouwen al sinds 2006 collectieve duurzame warmteoplossingen. Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn?