• ZON | Gasvrije oplossingen

  Nieuwbouw-, renovatie- & herstructureringsprojecten

  Lees verder
  ZON

ZON vertaalt bewezen technieken naar duurzame energieoplossingen. We ontwerpen een collectieve duurzame installatie die bewoners en gebruikers voorziet van warmte, koelte en natuurlijk duurzame energie. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook in bestaande panden en renovatieprojecten. Zo laten we zien dat een gasvrije toekomst niet alleen technisch mogelijk is, maar dat het nog loont ook.

Wat is een collectieve duurzame installatie?

Een collectieve duurzame installatie voorziet een appartementengebouw of huizenblok op duurzame wijze van warmte, koude en energie. Het belangrijkste kenmerk van deze duurzame energieoplossingen is dat ze geen gebruikmaken van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan combineren ze bijvoorbeeld warmte-koudeopslag in de bodem en zonne-energie met slimme meet- en regeltechniek. Andere bouwstenen van een collectieve duurzame installatie zijn:

 • Vloerverwarming
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem
 • Zonnepanelen
 • Zonnecollector
 • Zonneboiler

Met behulp van deze bouwstenen kunnen we bij ZON garanderen dat onze duurzame energieoplossingen ook echt 100% duurzaam zijn. Bovendien zorgen ze voor meer comfort en een gezondere leefomgeving.

Zon duurzame installatie

Warmte-koudeopslag (wko)

Zon WKO

Bij ZON vormt warmte-koudeopslag in de bodem de basis van iedere duurzame energie-installatie. Deze duurzame energieoplossing maakt gebruik van het feit dat de bodem op grote diepte een vrijwel constante temperatuur van 10 °C heeft. In de zomer koelt het grondwater het gebouw, waarna het opgewarmde water met behulp van een warmtepomp in de bodem wordt opgeslagen. Dit warmere water wordt in de winter gebruikt om het gebouw te verwarmen. Met deze techniek zijn energiebesparingen tot 95% op koeling en 50% op verwarming haalbaar.

Een wko-installatie voor de verwarming van woningen draagt sterk bij aan een gezonde leefomgeving en zorgt bovendien voor de reductie van de EPBD (Energy Performance Building Directive). ZON plaatst wko-installaties in zowel nieuwbouwprojecten als bestaande panden en kan ook het beheer en de financiering verzorgen.

Energiebesparing door duurzaam verwarmd tapwater

Bij een collectieve duurzame installatie bereikt het verwarmde water de woningen via een speciaal distributienet, maar hierbij is altijd sprake van energieverlies. ZON heeft een manier gevonden om deze verliezen te minimaliseren door:

 • nauwkeurig aangebracht, hoogwaardig isolatiemateriaal
 • zo laag mogelijke watertemperatuur door de leidingen
 • zo hoog mogelijke stroomsnelheid
 • bij voorkeur gebruik van kunststof leidingen

Een warmtepomp warmt het tapwater op tot 55 °C. Zonnecollectoren nemen het laatste stukje voor hun rekening. Als de zon niet schijnt, neemt een duurzame naverwarmer het over. Normaliter moet tapwater tot ruim 65 °C worden verwarmd. Maar doordat er tijdens het warmwatertransport minder energie verloren gaat, volstaat een lagere temperatuur waardoor de naverwarming minder werk hoeft te verrichten. In de praktijk hebben we besparingen van bijna 10% gerealiseerd, die theoretisch tot 21% moet kunnen oplopen.

ZON

Energiebesparing door slimme regeltechniek

Hero Balancer

Het energiegebruik, de kosten en uitstoot tot een absoluut minimum beperken. Dat doet u samen met Hero Balancer. Een innovatieve doorbraak op het gebied van regelsystemen voor collectieve duurzame energie-installaties. Wij vertellen u graag over de voordelen van dit systeem. Voor u, voor de bewoners en gebruikers, en vooral voor ons milieu. Zoom samen met Hero in op duurzaamheid. En proef het zoet van de Energy Efficiency. Hebben we een match?

Hero bestudeert het weer, de weersvoorspelling en het gedrag van de bewoners en gebruikers. Zo weet Hero precies hoeveel warmte en warm tapwater er nu, maar ook mórgen moet worden geleverd. Hero zorgt ervoor dat alle beschikbare duurzame bronnen optimaal worden benut en precies de energie leveren die nu en straks nodig is. Dat maakt de duurzame cirkel rond.

Deze techniek is geschikt voor iedere collectieve duurzame installatie van ZON. Lees meer op www.herobalancer.nl.

Duurzaam advies voor uw situatie?

Bij ZON hebben we al 25 jaar ervaring met rendabele, comfortabele en toekomstbestendige duurzame energievoorzieningen voor grootschalige nieuwbouw-, renovatie- en herstructureringsprojecten. Door middel van zonne-energie en lokale aardwarmte voorzien we dagelijks duizenden huishoudens van warmte, koude en groene stroom. Maar we geven ook advies over duurzame energieoplossingen, zowel op incidentele basis als in de vorm van ondersteuning bij een totaalconcept.

U kiest zelf welke fasen in het traject van ontwikkeling, realisatie en exploitatie u aan ons uitbesteedt. Daarnaast kun u bijvoorbeeld het hele traject door ons laten uitvoeren voor ons eigen risico en rekening. Maar het is ook mogelijk om ZON ontwerp en uitvoering te laten verzorgen, terwijl u de installatie in beheer houdt. We vertellen u graag over de verschillende mogelijkheden en voordelen.

Zon nieuwbouw

Meer weten over onze duurzame oplossingen?