Samenwerking uitvloeisel van ING’s visie om met partners energietransitie te versnellen

ING en ZON werken samen aan gasvrij verduurzamen woningmarkt