Online klantenservice

Ook online staan we voor u klaar. Heeft u een vraag of wilt u een wijziging aan ons doorgeven? De antwoorden op veel gestelde vragen hebben wij voor u verzameld en gecategoriseerd. Een wijziging aan ons doorgeven kunt u het beste doen via ons contactformulier. Inloggen op uw persoonlijke omgeving doet u via ik.bijzon.nl.

Direct naar de antwoorden op veel gestelde vragen over:

Klanten-
service

ik.bijzon.nl

Uw persoonlijke ZON-omgeving

Veel gestelde vragen

Wijzigingen doorgeven

Via ik.bijzon.nl kunt u uw gegevens direct zelf wijzigen.

 1. Ga naar ik.bijzon.nl en vul uw emailadres in. Kies rechtsonder voor wachtwoord vergeten. Het systeem genereert nu automatisch een nieuw wachtwoord en stuurt dit naar uw mailadres. Ga weer naar ik.bijzon.nl, vul uw mailadres in en het door ons toegestuurde wachtwoord. Kies linksonder login.
 2. Lukt het aanvragen van een nieuw wachtwoord en/of het opnieuw inloggen niet, stuur dan een email op administratie@bijzon.nl.
 1. U kunt uw verhuizing doorgeven via ik.bijzon.nl, middels het contactformulier of per email.
 2. Geef de sleuteldatum aan ons door. Dit is de dag dat u de sleutel inlevert bij de verhurende partij of de dag dat uw woning bij de notaris wordt overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.
 3. Na de sleuteldatum ontvangt u  de eindafrekening. Hierin wordt het werkelijke verbruik verrekend met de betaalde voorschotten.
 1. Ja. Via ik.bijzon.nl kunt u uw rekening nummer wijzigen. Kies voor “Mijn gegevens” > “Betalingsgegevens” > “Wijzig”
 2. U kunt ook het contactformulier invullen of een email sturen naar administratie@bijzon.nl. Wij verwerken dan de wijziging voor u.

Indien u meer verbruikt dan u in het voorschot betaalt, is het verstandig uw voorschot te verhogen. Indien u meer verbruikt dan u in het voorschot betaalt, dan kunt u uw voorschotbedrag laten verlagen. Voor het aanpassen van uw voorschot kunt u het contactformulier invullen of een mail sturen naar administratie@bijzon.nl. Houdt u wel rekening met de seizoensinvloeden?

Facturen, jaarafrekeningen en betalingen

Uw facturen, jaarafrekeningen en de status van uw betalingen kunt u inzien via ik.bijzon.nl.

 1. Jaarlijks versturen wij de jaarafrekeningen per mail.
 2. Uw jaarafrekening is ook terug te vinden op ik.bijzon.nl.
 1. Op uw factuur staat vermeld in welke maand wij de jaarafrekening voor u opmaken. Uw facturen vindt u terug op ik.bijzon.nl onder ‘Mijn facturen’.
 2. Is deze termijn verstreken maar kunt u uw jaarafrekening (nog) niet terug vinden? Wettelijk moet een energiebedrijf binnen twee maanden ná de opgegeven maand een periodieke (jaar)afrekening sturen. Wij streven ernaar deze termijn nooit te overschrijden.
 1. Facturen worden per email verzonden, het zou kunnen dat de email het stempel ‘SPAM’ krijgt. Onze mail wordt dan in de map ongewenst geplaatst. Markeer deze email als gewenst en u ontvangt de email in uw normale email map. Wist u dat u uw facturen in ik.bijzon.nl ook terug kunt vinden onder ‘Mijn facturen’?
 2. Controleer of uw mailadres juist is ingesteld. Stuur hiervoor een mail naar administratie@bijzon.nl en vraag of het mailadres voor facturatie gecontroleerd kan worden. Wij controleren uw mailadres voor facturatie en sturen u een bevestiging.
 1. Op de eerste werkdag van de maand incasseren wij uw voorschot. Zorgt u voor voldoende saldo op uw bankrekening op de eerste werkdag van iedere maand?
 2. Als u overschrijft, dient uw factuurbedrag op de eerste werkdag van de maand overgeschreven te zijn.
 3. Op de digitaal toegestuurde nota staat vermeld op welke datum de factuur geïncasseerd wordt, dan wel bijgeschreven moet zijn.

De incasso wordt dan gestorneerd. Uw betaalperiode krijgt de markering ‘herinnering’. De opvolgende maand proberen wij het factuurbedrag opnieuw te incasseren. Zorgt u op de eerste werkdag van de volgende maand voor voldoende saldo op uw rekening?

Indien u meer verbruikt dan u in het voorschot betaalt, is het verstandig uw voorschot te verhogen. Indien u meer verbruikt dan u in het voorschot betaalt, dan kunt u uw voorschotbedrag laten verlagen. Voor het aanpassen van uw voorschot kunt u het contactformulier invullen of een mail sturen naar administratie@bijzon.nl. Houdt u wel rekening met de seizoensinvloeden?

In ik.bijzon.nl kunt u de status van uw betalingen zien. Per factuur is weergegeven of deze voldaan is.

Verbruik

Uw verbruik en de meterstanden kunt u inzien via ik.bijzon.nl.

 1. Het gedrag van de bewoners, sluiten van deuren en ramen
 2. Het gewenste comfortniveau (gewenste temperatuur van 19 ˚C of bijvoorbeeld 21 ˚C?)
 3. Het drogen van wasgoed in uw appartement (het drogen van wasgoed kost veel warmte)
 4. ventilatietijd
 5. Het gebruik van de WTW (warmte terugwin unit voor ventilatie lucht) of mechanische ventilatie
 6. Nachtverlaging
 1. Het al dan niet bewoond zijn van een appartement
 2. Aantal personen in het appartement
 3. Aanwezigheid en gebruik ligbad
 4. Aantal douchebeurten per dag of per week
 5. Aantal minuten per douchebeurt
 6. Het handmatig of met de vaatwasser afwassen
 7. Verbruik van overig tapwater
 1. Voor het eerste jaar is een gemiddeld geschat verbruik genomen, dit gemiddelde wijkt wellicht af van uw werkelijke verbruik.
 2. In de warme maanden verbruikt u weinig tot geen warmte, in de koude maanden verbruikt u meer. Aan het einde van het jaar worden de betaalde voorschotten met de werkelijke verbruiken verrekend. Het werkelijke verbruik vormt de basis voor het nieuwe voorschot in het volgende jaar.
 3. Uw voorschotten zijn gebaseerd op verbruiken van voorgaand jaar. Omdat het klimaat (de combinatie temperatuur, windinslag, neerslag en vochtgehalte) niet jaarlijks gelijk is, verbruikt u het ene jaar meer energie dan het andere jaar. Hierdoor betaalt u het ene jaar bij en krijgt u het andere jaar terug bij de jaarafrekening.

Uw woning is uitgerust met op afstand uitleesbare meters. U hoeft dus geen meterstand door te geven of thuis te blijven voor iemand die langs komt om de meterstand op te nemen.

U betaalt elke maand een vastrecht voor de koeling. Voor het verbruik van de koeling bent u geen bedrag verschuldigd (dit is om-niet) . U kunt dus onbeperkt uw woning verkoelen, mits er koeling wordt geleverd. Lees hier wanneer er koeling wordt geleverd.

Tarieven & voorwaarden

U betaalt maandelijks vastrechten en de warmte die u verbruikt. Onze warmtetarieven zijn gebaseerd op de warmtewet. Op ik.bijzon.nl vindt u uw tarievenblad.

Uw woning is uitgerust met een collectieve warmtebron, deze is eigendom van ZON. ZON levert u de warmte, koude en warm tapwater. En verzorgt tevens de (vervangings)investeringen, het onderhoud en de storingsopvolging. U wordt volledig ontzorgd en hiervoor betaalt u een vast bedrag per maand.

De prijs van het vastrecht is opgebouwd uit de prijs van het basisvastrecht, als vastgelegd in de warmtewet, de meetdienst en de kosten voor de afleverset. Een specificatie van de opbouw van het vastrecht vindt u op het tarievenblad op ik.bijzon.nl.

U betaalt elke maand een vastrecht voor de koeling. Voor het verbruik van de koeling bent u geen bedrag verschuldigd (dit is om-niet) . U kunt dus onbeperkt uw woning verkoelen, mits er koeling wordt geleverd. Lees hier wanneer er koeling wordt geleverd.

 • Onze algemene leveringsvoorwaarden 2018 vindt u hier.
 • Onze algemene aansluitvoorwaarden 2018 vindt u hier.

Techniek en levering

 1. Heeft u een email bericht ontvangen van onderhoudswerkzaamheden aan het WKO systeem? Zo ja, controleert u a.u.b. of het onderhoud op huidige datum is gepland.
 2. Loop het stappenplan van de meterkastkaart door.
 3. Neem contact op met ZON, via het contactformulier of per email op beheer@bijzon.nl.

U heeft bij de oplevering van uw woning een handleiding thermostaat ontvangen. Leest uw deze goed door en volg de stappen. Vraag de werking van de thermostaat aan de verhurende of verkopende partij. De thermostaat behoort bij uw binnen installatie, deze valt niet onder ons eigendom of onze verantwoording.

Wij leveren verkoeling als de buitentemperatuur gedurende 3 achtereenvolgende dagen gedurende meerdere uren per dag boven de 18 graden is geweest.

ZON is de energieleverancier van uw complex. Wij zijn geen eigenaar van de binneninstallatie. Bij het niet goed functioneren van de binneninstallatie dient u zich te wenden tot de verhuurder, de VVE of uw eigen installateur.

 1. Het lage temperatuur verwarmingssysteem heeft als eigenschap dat het relatief lang duurt voordat de woning op temperatuur is. Het verhogen van de temperatuur met 2 graden kan tot 6 uur duren.
 2. Houdt daarom dag en nacht dezelfde temperatuurinstelling, pas geen nachtverlaging toe Verlaag de temperatuur gedurende de dag met maximaal 1 graad.

Neem contact op met de klantenservice