Koos Lamme

Koos heeft ruime ervaring in het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van duurzame energieprojecten op het gebied van warmte-koude opslag, restwarmte, biomassa en zonne-energie. Koos is binnen ZON verantwoordelijk voor de acquisitie in Oost-Nederland.

“Aardgasvrij worden is de grote uitdaging waar Nederland voor staat. Slimme, klantvriendelijke oplossingen zijn daarvoor hard nodig. Ik wil dit realiseren door voor alle stakeholders het optimale resultaat te bereiken voor een langjarige duurzame relatie.”