Roelof Leeuw-Brandon

20 jaar geleden wist ik al dat wij niet eindeloos kunnen doorgaan met verbruiken van fossiele brandstoffen. Sindsdien loopt duurzame energie als een rode draad door mijn loopbaan.

In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat transitie naar Duurzame Energie een delicate kwestie is wat verdiepte kennis, veel draagvlak en een goede mix van techniek en commercieel inzicht nodig heeft. Hiervoor zijn bedrijven nodig die verder denken dan het hier en nu. Bij ZON heb ik een innovatieve en creatieve werkgever gevonden waar baanbrekende vernieuwing en duurzame oplossingen hiertoe platform krijgen.

Met (maatwerk) totaalconcepten maken wij Nederland stap voor stap CO2 neutraal.