Nederland bouwt aan een gasvrije toekomst. In 2050 zijn we ‘van gas los’. Dat betekent dat we nu moeten afstappen van de vertrouwde HR-gasketels.

Uitdaging?
Ja.
Mogelijk?
Jazeker!

Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar. Bodemenergie in combinatie met een warmtepomp is een van de duurzaamste oplossingen. De techniek voor zo’n systeem kan op zoveel manieren worden ingevuld, dat er eigenlijk altijd een variant geschikt is voor uw project. In dit paper maken wij een vergelijking tussen een collectief systeem (per project) en een individueel systeem (per woning).

Paper downloaden

U leest in dit paper:

  • De voor- en nadelen van collectieve en individuele WKO systemen
  • Welke kosten er gemoeid zijn met de aanleg van het systeem én hoe investering gefinancierd wordt
  • Hoe het zit met subsidie- en btw-risico’s
  • Hoe de maandlast van bewoners bepaald wordt